پروژه های انجام شده

http://www.ava.co.ir/Media/Uploads/Clients/irib1.png
سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

طراحی، تأمین کالا و پیاده سازی سیستم کنترل دسترسی رکهای اتاق سرور مرکز مخابراتی صدا و سیما تهران

ادامه مطالب
http://www.ava.co.ir/Media/Uploads/Clients/DATACENTER.jpg
http://www.ava.co.ir/Media/Uploads/Clients/DATACENTER.jpg
http://www.ava.co.ir/Media/Uploads/Clients/GAZ.png
شرکت ملی گاز ایران

مهندسی، تامین کالا و راه اندازی مرکز داده شهر ساری

ادامه مطالب
http://www.ava.co.ir/Media/Uploads/Clients/BAREZ%20CO.png
شرکت لاستیک سازی بارز

مهندسی، تامین کالا و راه اندازی مرکز داده شهر کردستان

ادامه مطالب
http://www.ava.co.ir/Media/Uploads/Clients/DATACENTER.jpg